06/05/2021 | 8

Florida ban hành luật mới siết chặt thủ tục bầu cử

Florida ban hành luật mới siết chặt thủ tục bầu cử

Tin Tallahassee, Florida – Thống Đốc Florida Ron DeSantis vào thứ Năm, 6 tháng 5, đã ký ban hành luật bầu cử mới, siết chặt các quy định liên quan đến việc bỏ phiếu qua thư và bỏ phiếu tại các thùng thu gom phiếu bầu. Ông DeSantis, đảng viên Cộng Hòa, ký dự luật trong một buổi phỏng vấn được truyền hình trực tiếp của hãng Fox News.

Ông DeSantis nói rằng, đạo luật mới sẽ bảo vệ tính trung thực và sự minh bạch cho các cuộc bầu cử tại Florida, sau khi cuộc bỏ phiếu năm 2020 đã diễn ra thành công. Luật bầu cử mới của Florida sẽ hạn chế số lượng và địa điểm đặt các thùng thu gom phiếu bầu. Ngoài ra, đạo luật sẽ tăng tiêu chuẩn về người được quyền thu gom và nộp phiếu bầu của cử tri, đồng thời bắt buộc rằng các thùng thu gom phiếu phải có người trông giữ khi được mở ra. Luật mới cũng tăng quyền lực cho những người theo dõi việc kiểm phiếu, và buộc cử tri phải gởi thư yêu cầu thường xuyên hơn, nếu muốn nhận phiếu bầu qua thư.

Thống đốc Florida đã nhận được nhiều ủng hộ trong thời kỳ đại dịch Covid-19, và được coi là một trong các nhân vật Cộng Hòa có nhiều khả năng sẽ ra tranh cử tổng thống trong tương lai. Luật mới của Florida sẽ có hiệu lực ngay lập tức, vừa kịp để áp dụng cho các cuộc bầu cử địa phương, bao gồm cả cuộc bầu cử đặc biệt sắp tới để tìm người thay vào chỗ trống của Dân Biểu Dân Chủ quá cố Alcee Hastings. Trong khi đó, đảng Dân Chủ gọi đạo luật mới của Florida là nhằm bịt miệng cử tri và là một nỗ lực của đảng Cộng Hòa để thâu tóm quyền lực.