19/02/2014 | 3

FED siết qui định đối với ngân hàng ngoại quốc

FED siết qui định đối với ngân hàng ngoại quốc

Tin Washington, DC. (Reuters)
Hội Đồng Dự Trữ Liên Bang đã thông qua một loạt các qui định nghiêm ngặt, buộc các ngân hàng nước ngoài phải nắm giữ vốn ở Hoa Kỳ tương đương như các đối thủ địa phương. Các ngân hàng chỉ dành được nhượng bộ nhỏ từ dự thảo qui định, được đề xuất vào tháng 12 năm 2012.
Trước đó vào hôm Thứ Ba, Quỹ Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ công bố phiên bản cuối cùng của các qui định vốn nghiêm ngặt mới đối với các ngân hàng nước ngoài, cho họ thêm một năm để đáp ứng tiêu chuẩn và áp dụng đối với số ngân hàng ít hơn so với dự thảo đầu tiên. Cải tổ kể trên được thiết kế để làm giảm quan ngại rằng người đóng thuế Hoa Kỳ sẽ phải trả chi phí lớn nếu các nhà lập pháp Âu Châu và Á châu không ưu tiên cho các công ty con của Hoa Kỳ khi giải cứu ngân hàng của họ. Các ngân hàng nước ngoài lớn nhất, có tài sản tại Hoa Kỳ từ 50 tỷ Mỹ kim trở lên sẽ cần phải thiết lập một công ty điều hành trung gian và cũng phải tuân theo các qui định về vốn, quản lý rủi ro và thanh khoản như các ngân hàng Hoa Kỳ.
Quỹ dự Trữ Liên Bang ước tính sẽ có từ 15 tới 20 ngân hàng nước ngoài phải thực hiện yêu cầu kể trên, giảm hơn so với quy định đề nghị đầu tiên vào tháng 12 năm 2012, khi giới hạn tài sản tại Hoa Kỳ là 10 tỷ Mỹ kim. Hội đồng quản trị của Quỹ Dự Trữ Liên Bang dự trù sẽ chính thức công bố việc áp dụng qui định trong phiên họp công khai.
Hằng Nguyễn