17/12/2014 | 0

FED kết thúc cuộc họp chính sách cuối năm

FED kết thúc cuộc họp chính sách cuối năm

Washington, DC. (Reuters) – Sự phục hồi mạnh mẽ của Hoa Kỳ dự trù sẽ xoa dịu những quan ngại về kinh tế toàn cầu khi Quỹ Dự Trữ Liên Bang kết thúc cuộc họp chính sách cuối cùng trong năm 2014.

Các viên chức tỏ dấu hiệu họ vẫn đang trên đà tăng lãi suất trong năm tới. Các tuyên bố gần đây của các viên chức Quỹ Dự Trữ Liên Bang tập trung vào những dấu hiệu kinh tế lạc quan của Hoa Kỳ, bao gồm việc làm mạnh và chi tiêu của người tiêu dùng tăng. Các kinh tế gia dự trù ngân hàng trung ương Hoa Kỳ, giữ tỷ lệ lãi suất ngắn hạn gần không kể từ cuối năm 2008, bắt đầu tăng chi phí vay mượn chuẩn vào khoảng giữa năm tới. Trong một thông cáo sau cuộc họp lần trước vào tháng 10, Quỹ Dự Trữ Liên Bang nhìn xa hơn là những vẫn đề ở Âu châu và Nhật Bản, bày tỏ tin tưởng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tăng trưởng và tạo việc làm.

Thông cáo Thứ Tư ngày 17 tháng 12, đưa ra dấu hiệu liệu những khó khăn kinh tế gây rắc rối cho Âu chau và Nhật Bản, cùng mối đe dọa tiền tệ tại Nga có thể làm trì hoãn kế hoạch tăng lãi suất của Quỹ Dự Trữ Liên Bang hay không. (Nguyên Trân)