12/11/2015 | 0

FED đánh giá ảnh hưởng của các qui định

FED đánh giá ảnh hưởng của các qui định

Washington, DC. (Reuters) – Chủ Tịch Quỹ Dự Trữ Liên Bang tuyên bố Qũy Dự Trữ Liên Bang phải đánh giá những tác động của các quy định tài chánh hậu khủng hoảng và các biện pháp mới, qua đó chính sách ảnh hưởng tới thị trường khi chuẩn bị tăng lãi suất.

Hai mạc một hội thảo nghiên cứu về chuyển đổi và thực hiện chính sách sau cuộc khủng hoảng tài chánh 2007-2009, bà Yellen cho biết ngân hàng trung ương cũng phải cân nhắc những nhược điểm của hành động chính sách dự trên các công cụ mới nhằm giúp Quỹ Dự Trữ Liên Bang tăng lãi suất.

Theo bà Yellen, các nhà hoạch định chính sách phải lưu tâm tới những biện pháp mới cho việc truyền tải chính sách tiền tệ, có thể xuất phát từ các liên kết kinh tế và tài chánh phức tạp trong nền kinh tế toàn cấu nổi lên từ cuộc khủng hoảng. Bà Yellen nói thêm rằng, cần phải hiểu rõ ảnh hưởng của các qui định và những thay đổi có thể trong trung gian tài chánh đối với việc áp dụng và chuyển đổi chính sách tiền tệ. Bà Yellen từng tuyên bố Quỹ Dự Trữ Liên Bang có nhiều khả năng tăng lãi suất trong năm nay, nhưng tại hội nghị, bà không bình luận về thời gian tăng lãi suất hay kinh tế Hoa Kỳ. (Nguyên Trân)