08/04/2015 | 1

FED có thể tăng lãi suất vào tháng 6

FED có thể tăng lãi suất vào tháng 6

New York, New York. (Reuters) – Ông William Dudley, Chủ Tịch Quỹ Dự Trữ Liên Bang New York cho biết Quỹ Dự Trữ Liên Bang vẫn có thể tăng lãi suất trong tháng 6 nếu dữ liệu kinh tế tăng trưởng trong hai tháng tới, bất chấp khởi đầu yếu trong năm nay.

Theo ông, vẫn còn có lý do tốt để Quỹ Dự Trữ Liên Bang nghiêng về phía tăng lãi suất trễ, nhằm chắc chắn kéo càng nhiều người càng tốt vào lực lượng lao động. Ông Dudley nói, ngoài dữ liệu yếu trong tam cá nguyệt thứ nhất và phúc trình việc làm kém gần đây, khả năng tăng lãi suất trong tháng 6 vẫn rất cao. Ông Dudley cũng cho hay ông không phản đối đề xuất của Quốc Hội để người người kế nhiệm ông là do tổng thống bổ nhiệm, sẽ buộc phải có sự chuẩn thuận của Quốc Hội.

Tuy nhiên ông Dudley phản đối ý tưởng xoay chuyển một số quyền hạn của Quỹ Dự Trữ Liên Bang với các ngân hàng khu vực khác. Sự ảnh hưởng quá lớn của chủ tịch Quỹ Dự Trữ Liên Bang New York, bao gồm quyền biểu quyết thường trực về chính sách tiền tệ, giám sát các ngân hàng lớn và chịu trách nhiệm về các hoạt động thị trường, đã dẫn tới lời kêu gọi vị trí của chủ tịch Quỹ Dự Trữ Liên Bang New York phải được đặt ngang bằng với các thành viên của hội đồng quản trị Quỹ Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ.

Các chủ tịch ngân hàng khu vực hiện do hội đồng quản trị bổ nhiệm. (Nguyên Trân)