24/02/2015 | 0

FED chuẩn bị xem xét tăng lãi suất

FED chuẩn bị xem xét tăng lãi suất

Washington, DC. (Reuters) – Chủ Tịch Quỹ Dự Trữ Liên Bang Janet Yellen nói với một ủy ban quốc hội rằng Quỹ Dự Trữ Liên Bang đang chuẩn bị xem xét tăng lãi suất, một thay đổi tinh tế trong cách ngân hàng trung ương nói về kế hoạch tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2006.

Trước Ủy Ban Ngân Hàng Thượng Viện, bà Yellen miêu tả ủy ban chính sách hoạch định lãi suất có thể sẽ hành động trong những tháng tới, một nỗ lực để tăng tính linh hoạt của Quỹ Dự Trữ Liên Bang và ngăn chặn phản ứng tiềm năng của thị trường trước ngày tăng lãi suất. Theo bà Yellen, ủy ban tin rằng họ có những công cụ cần thiết để tăng lãi suất ngắn hạn khi thích hợp và duy trì sự kiểm soát hợp lý lãi suất ngắn hạn.

Quỹ Dự Trữ Liên Bang từng gặp phải chỉ trích vì sử dụng hướng dẫn trước để ảnh hưởng thị trường, đồng thời nhấn mạnh rằng quyết định về lãi suất vẫn còn phụ thuộc vào các dữ liệu kinh tế. Bà Yellen cũng cho biết ủy bang hoạch định chính sách đầu tiên sẽ loại bỏ từ kiên nhẫn khỏi tuyên bố của mình, một phần của cụm từ được sử dụng từ tháng 12 năm ngoái để miêu tả phương cách tiếp cận của Quỹ Dự Trữ Liên Bang với thời gian tăng lãi suất ban đầu. Bà Yellen nói ủy ban không bảo đảm lãi suất sẽ tăng tại thời điểm nhất định nào. Thay vào đó Quỹ Dự Trữ Liên Bang sẽ xem xét việc tăng lãi suất trong từng cuộc họp. (Nguyên Trân)