23/09/2021 | 1

FDA thông qua việc tiêm mũi vaccine Pfizer tăng cường cho những người mỹ cao niên

FDA thông qua việc tiêm mũi vaccine Pfizer tăng cường cho những người mỹ cao niên

Tin từ Washington, D.C. – Vào thứ tư (ngày 22 tháng 9), Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã cho phép tiêm liều vaccine Pfizer tăng cường cho những người từ 65 tuổi trở lên, tất cả những người có nguy cơ cao mắc bệnh nặng, và những người thường xuyên tiếp xúc với virus.

Quyết định này mở đường cho việc phân phối nhanh chóng các mũi tiêm thứ ba ngay trong tuần này cho hàng triệu người đã tiêm liều vaccine thứ hai ít nhất sáu tháng trước. Ủy viên FDA Janet Woodcock cho biết sự thay đổi đối với việc cấp phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp sẽ cho phép các nhóm như nhân viên y tế, giáo viên và nhân viên giữ trẻ. Bên cạnh đó, nhân viên tạp hóa, những người làm việc ở nhà tạm trú cho người vô gia cư hay bảo vệ nhà tù cũng sẽ được tiêm liều thứ ba.

Pfizer đã yêu cầu FDA mở rộng phê duyệt vaccine để bao gồm các liều tăng cường cho những người từ 16 tuổi trở lên và đã trình bày dữ kiện vào tuần trước cho một nhóm cố vấn bên ngoài FDA cho thấy khả năng miễn dịch suy yếu theo thời gian. Hội đồng đã bỏ phiếu chống lại đề nghị rằng mọi người cần phải được tiêm liều thứ ba, nhưng cho biết rằng mũi tăng cường có ích cho những người lớn tuổi và những người có nguy cơ cao.

Ủy ban cố vấn về Thực hành Tiêm chủng (ACIP) tại Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ và Phòng ngừa (CDC) có thể sẽ bỏ phiếu vào thứ năm (ngày 23 tháng 9) về việc sử dụng mũi thứ ba của vaccine.