19/11/2021 | 26

FDA phê duyệt việc chích vaccine Pfizer và Moderna tăng cường cho tất cả người trưởng thành

FDA phê duyệt việc chích vaccine Pfizer và Moderna tăng cường cho tất cả người trưởng thành

Cơ Quan Quản trị Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ (FDA) hôm thứ Sáu, ngày 19 tháng 11, chấp thuận chích vaccine Pfizer-BioNTech và Moderna tăng cường cho tất cả người trưởng thành trên 18 tuổi.

Trước đó, FDA đã phê duyệt liều chích vaccine tăng cường của 2 hãng trên cho người trên 65 tuổi đã chích vaccine Pfizer hoặc Moderna ít nhất 6 tháng trước, hoặc những người có hệ miễn dịch yếu, dễ bị lây nhiễm hay mắc bệnh nặng. Pfizer và BioNTech đã yêu cầu phê duyệt vào tuần trước, dựa trên kết quả thử nghiệm Giai đoạn 3 với hơn 10,000 người tham gia, đưa ra kết luận an toàn cho liều vaccine tăng cường và phản ứng miễn dịch mạnh mẽ đối với biến thể Delta. Các nghiên cứu thực tế gần đây cho thấy khả năng miễn dịch từ 2 mũi vaccine trước có thể bắt đầu suy yếu và khả năng bảo vệ chống lại bệnh cũng yếu hơn. Nhưng theo báo cáo, liều vaccine tăng cường sẽ phục hồi khả năng miễn dịch cần thiết.

Phần lớn các tiểu bang đã chính thức mở chương trình chích mũi vaccine tăng cường cho tất cả người trên 18 tuổi. Theo dữ kiện của Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC), khoảng 40 triệu người từ 65 tuổi trở lên đã hoàn thành 2 mũi vaccine ít nhất 6 tháng trước. Nhưng đến nay, chỉ có khoảng 18 triệu người ở độ tuổi này được chích đầy đủ 3 mũi và khoảng 16% trong tổng số người trưởng thành đã nhận mũi vaccine tăng cường.