03/06/2016 | 0

FBI trả lại viện bảo tàng lá thư của Darwin bị đánh cắp

FBI trả lại viện bảo tàng lá thư của Darwin bị đánh cắp

Washington, DC. (Reuters) – Văn phòng FBI tại Washington cho biết nhân viên của họ vừa gởi trả phòng lưu trữ của Viện Bảo tàng Smithsonian, một lá thư của Charles Darwin bị đánh cắp. Lá thư được nhà tự nhiên học đồng thời là nhà địa chất học, viết trong năm 1875.

Cách đây hơn 30 năm, lá thư bị đánh cắp khỏi Viện bảo tàng Smithsonian. Gần đây, nhân viên FBI tìm ra lá thư sau khi được một thông tin nặc danh. Ngày 26 tháng 5 năm 2016, Paul Abbate là phó giám đốc văn phòng FBI ở Washington, trao trả lá thư lại cho giám đốc phòng lưu trữ của viện bảo tàng Smithsonian.

Sau khi nhận lại lá thư, ông Paul Abbate chân thành cảm ơn thông tin của một thành viên cộng đồng, cũng như công việc khó nhọc của nhân viên FBI lẫn nhân viên viện bảo tàng, trong lúc truy tìm dấu vết lá thư của Darwin. Ông cho rằng viện bảo tàng sẽ có được đặc ân trưng bày lại một phần của lịch sử, cho người Mỹ và cho toàn thế giới.

Theo giới thiệu của ông Paul Abbate, lá thư Darwin là một phần trong bộ sưu tập mang tên George Perkins Merrill Papers. Bộ sưu tập này bao gồm thư từ và tài liệu có liên quan tới lịch sử địa chất khu vực Bắc Mỹ. Đây là thư cảm ơn của ông Darwin gởi cho nhà địa chất Ferdinand Vandeveer Hayden, sau khi ông Darwin nhận được tài liệu do ông Hayden gởi tới. (Mai Đức)