08/10/2015 | 1

FBI ngăn chặn được hàng chục chiến binh tiềm năng

FBI ngăn chặn được hàng chục chiến binh tiềm năng

Washington, DC. (Reuters) – Các nhà điều tra chống khủng bố của FBI đã theo dõi hàng chục người có thể là chiến binh trên toàn Hoa Kỳ trong mùa Hè vừa qua.

Giám đốc FBI James Comey nói với ủy ban Nội An của Thượng Viện vào Thứ Năm rằng họ đã ngăn chặn được nhiều người trong số đó. Ông Comey điều trần cùng với ông Nick Rasmussen, giám đốc Trung Tâm Chống Khủng Bố Quốc Gia. Ông cho biết các nhà điều tra phát giác ra hàng chục nghi can phiến quân Hồi Giáo tại Hoa Kỳ, những người hiện đang sử dụng phương pháp liên lạc được mã hóa. Ông Comey nói với ủy ban rằng các tân binh Quốc Giao Hồi Giáo từ Hoa Kỳ đang ngày càng trẻ hơn. Ngày càng nhiều thiếu nữ dưới 18 tuổi tìm cách gia nhập nhóm chiến binh. Tuy nhiên ông cho rằng vẫn còn quá sớm để đi tới kết uận về con số.

Còn ông Rasmussen tuyên bố nhóm Quốc Gia Hồi Giáo đã qua mặt al Qaeda, trở thành thủ lãnh phong trào cực đoan bạo lực toàn cầu và đã tiếp cận được nhiều tân binh tiềm năng tại các quốc gia Tây phương. Ông nói thêm rằng, các chuyên gia chống khủng bố vẫn xem tổ chức AQAP ở Yemen, có liên hệ với al Qaeda là một đe dọa lớn bởi vì họ quan tâm tới việc tấn công Hoa Kỳ và phi cơ. (Nguyên Trân)