11/06/2014 | 0

FBI điều tra vụ bê bối tại bệnh viện cựu chiến binh

FBI điều tra vụ bê bối tại bệnh viện cựu chiến binh

Washington, DC. (CBS) – FBI bắt đầu xem xét hồ sơ tại Bộ Cựu Chiến Binh nhằm xác định liệu các nhà quản trị bệnh viện có nói dối về thời gian chờ đợi của các cựu chiến binh để nhận được tiền thưởng theo hiệu suất công việc hay không.
Bộ Tư Pháp đã yêu cầu FBI tham gia vào cuộc điều tra, một phần để đáp lại áp lực từ các nhà lập pháp, liên tục kêu gọi điều tra hình sự vụ bê bố ngày càng tăng tại Bộ Cựu Chiến Binh.
Đầu tuần này, tổng thanh tra của bộ Cựu Chiến Binh cho biết họ mở rộng điều tra 69 cơ sở y tế và liên lạc với bộ Tư Pháp trong trường hợp có dấu hiệu phạm tội. Bộ Tư Pháp chưa xác định liệu hoạt động tội phạm nghi ngờ có đủ để tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ hay không.
Các cuộc điều tra nội bộ của tổng thanh tra và bộ Cựu Chiến Binh kết luận rằng người lập hẹn trong toàn bộ hệ thống Bộ Cựu Chiến Binh chịu áp lực từ những người giám sát, để làm cho mọi việc giống như là các cựu chiến binh được chăm sóc trong vòng 14 ngày.
Trên thực tế, các cựu chiến binh tại nhiều bệnh viện trên toàn quốc phải đợi nhiều tháng mới được gặp bác sĩ. Việc thưởng hay thăng tiến của các nhà quản trị bệnh viện gắn liền với khả năng đạt được mục tiêu 14 ngày. (H. Nguyễn)