05/08/2015 | 0

FBI điều tra an toàn email của bà Clinton

FBI điều tra an toàn email của bà Clinton

Washington, DC. (CBS) – Tờ Washington Post đưa tin FBI đang xem xét cách thức bà Hillary Clinton thiết lập các email cá nhân.

Theo Washington, Post, gần đây FBI đã liên lạc với công ty công nghệ, có trụ sở tại Colorado để giúp quản trị hệ thống email của bà Clinton. Cơ quan điều tra cũng tìm đến luật sư của bà Clinton là David Kendall để hỏi ông về một chiếc USB mà ông đang giữ, có chứa những email công việc bà Clinton gởi trong thời gian bà làm ngoại trưởng. Ông Kendall xác nhận với bà Nancy Cordes của CBS News rằng Tổng Thanh Tra Cộng Đồng Tình Báo đã đề nghị để bảo đảm tài liệu được lưu trữ hợp lý. Bộ Ngoại Giao cũng nói với bà Margaret Brenan của chương trình CBS News rằng hành động của FBI bắt nguồn từ cùng một đề nghị từ Tổng Thanh Tra Cộng Đồng Tình Báo được công bố trong những tuần gần đây. Do đó, cuộc điều tra của FBI là một bước trong quá trình đang diễn ra chứ không phải là một hành động mới.

Yêu cầu bộ Tư Pháp điều tra được đưa ra sau khi tổng thanh tra của Bộ Ngoại Giao và tổng thanh tra cộng đồng tính báo viết một bản ghi nhớ vào cuối tháng 6, gợi ý rằng tài khoản cá nhân của bà Clinton có chứa hàng trăm email có thể là mật. Họ quan ngại về khả năng thông tin mật có thể bị rò rỉ. Bộ Tư Pháp cho biết bà Clinton không phải là mục tiêu của cuộc điều tra. (Nguyên Trân)