27/09/2019 | 24

Facebooker, blogger chính là thành phần đối lập chính trị tại Việt Nam

Facebooker, blogger chính là thành phần đối lập chính trị tại Việt Nam

Ảnh: BBC

Tin từ Lyon, ngày 27/9/2019: Theo nhà nghiên cứu lịch sử Francois Guillemot thì Việt Nam là một nước xã hội chủ nghĩa dưới sự độc quyền chính trị của đảng Cộng sản. Thành phần có thể xem như đối lập chính trị chính là những Facebooker và blogger, những người đang bị đàn áp, bắt bớ bởi luật an ninh mạng.

Theo BBC, Tiến sỹ Guillemot nói bên lề cuộc toạ đàm về tự do ngôn luận tại Việt Nam diễn ra tuần trước tại Lyon rằng “Ở Việt Nam không phải là một chế độ đa đảng, nhưng thực ra là có một lực lượng đối lập trên mạng …”. Tuy nhiên, giới bất đồng chính kiến đang gặp rất nhiều khó khăn vì vị đàn áp, bắt bớ.

Là một nhà nghiên cứu về Việt Nam tại Viện Nghiên cứu Á Đông (IAO), ông nói thay đổi chính trị ở Việt Nam là khó. Tuy đảng cộng sản Việt Nam có nhiều phe phái, nhưng họ lại đoàn kết trong việc duy trì chế độ độc đảng. Khó có thể xảy ra đột biến chính trị, nếu không có một biến cố xã hội, tương tự như thảm hoạ môi trường Formosa.

Cũng trong hội thảo này, nhà hoạt động Trịnh Hữu Long nói phong trào dân chủ ở Việt Nam đã lớn mạnh nhiều sau một thập kỷ. Nhưng chỉ khi nào tất cả mọi người dân đều tham gia vào các tiến trình chính trị, đều tham gia vào các vấn đề xã hội, thì nền dân chủ mới có thể định hình và vững mạnh.

Ông Long cũng đánh giá cao những đóng góp to lớn vào phong trào dân chủ của những người thuộc nhiều thế hệ trước như Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định… Theo ông, họ là những người đi trước, gánh toàn bộ rủi ro và giúp dân tộc có được tự do hơn hiện nay.

Quốc Tuấn