06/10/2015 | 0

Facebook phóng vệ tinh phủ sóng khắp Phi Châu

Facebook phóng vệ tinh phủ sóng khắp Phi Châu

Nairobi, Kenya. (Reuters) – Ngày thứ Ba 6 tháng Mười, giới trẻ Kenya tỏ ra phấn chấn trước loan báo của Facebook nói rằng, họ sẽ phóng vệ tinh hợp tác với vệ tinh liên lạc viễn thông của Pháp, Eutelsat giúp nhiều vùng rộng lớn của sub-Sahara của Phi châu có thể truy cập internet dễ dàng.

Vệ tinh này của mạng internet.org của Facebook là một phần trong kế hoạch mở rộng vùng truy cập internet thông qua điện thoại di động, sẽ được đưa vào không gian trong năm tới, giúp phủ sóng internet tại nhiều vùng rộng lớn ở Tây Phi, Âu Phi và Nam Phi, theo thông báo của tổng giám đốc điều hành Facebook được công bố ngày thứ Hai 5 tháng Mười. Cố vấn mạng xã hội của Facebook, ông Stephen Musyoka nói rằng, sự kiện này sẽ giúp 2.2 triệu người sử dụng Facebook một cách dễ dàng tại Kenya và nhiều vùng hẻo lánh khác. Vẫn theo Stephen Musyoka, internet nhanh và miễn phí sẽ giúp con người cải thiện cuộc sống, cũng như giúp cải thiện các mặt hoạt động khác của đời sống nhân loại, từ giáo dục, sức khỏe, kinh doanh, hợp tác, điều hành bộ máy chính phủ v.v..

Chính phủ Kenya đã nhận ra lợi ích của sự phát triển nền kỹ thuật mới giúp hàng triệu người Phi châu sử dụng điện thoại di động để phá vỡ sự nghèo nàn, lạc hậu. Theo Stephen Musyoka, Facebook sẽ thúc đẩy sự phát triển tại các quốc gia nghèo theo khuynh hướng này. (Song Châu)