Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Facebook hứa bảo vệ xã hội dân sự Việt Nam

Facebook hứa bảo vệ xã hội dân sự Việt Nam

Các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam đã gửi bức thư ngỏ chỉ trích Facebook là đã tiếp tay với nhà cầm quyền cộng sản độc tài ở Hà Nội, bằng cách gỡ bỏ nội dung và đóng trương mục của họ. Và sau khi nhận được bức thư ngỏ ấy, Facebook đã trả lời và hứa sẽ bảo vệ xã hội dân sự Việt Nam