03/11/2016 | 0

Facebook: Doanh thu cao hơn dự trù

Facebook: Doanh thu cao hơn dự trù

Menlo Park, California. (Reuters) – Facebook báo cáo doanh thu tam cá nguyệt tăng 55.8%, cao hơn so với ước tính của giới phân tích, khi doanh thu quảng cáo di động tăng vọt.

Doanh thu quảng cáo di động chiếm 84% tổng doanh thu quảng cáo 6.82 tỷ Mỹ kim của Facebook trong tam cá nguyệt thứ ba, kết thúc vào ngày 30 tháng 9, so với 78% cùng thời kỳ năm ngoái. Theo hãng nghiên cứu FactSet StreetAccount, các nhà phân tích trung bình dự tính tổng doanh thu quảng cáo là 6.71 tỷ Mỹ kim. Cổ phiếu của Facebook tăng 1%, lên thành 128.35 Mỹ kim trong phiên giao dịch sau khi thị trường đóng cửa.

Facebook cho biết cho tới ngày 30 tháng 9, có 1.79 tỷ người sử dụng trang mạng của mình hàng tháng, tăng 16% so với năm ngoái. Hơn 90% người sử dụng Facebook truy cập mạng truyền thông xã hội bằng thiết bị di động. Người sử dụng di động trung bình hàng ngày tăng 22% lên thành 1.09 tỷ.

Theo Thomson Reuters IBES, tổng doanh thu tăng từ 4.5 tỷ Mỹ kim lên 7.01 tỷ Mỹ kim, cao hơn so với ước tính trung bình là 6.92 tỷ Mỹ kim. (Nguyên Trân)