24/10/2021 | 6

Facebook đã được sử dụng để tổ chức cuộc bạo loạn tại tòa nhà Quốc Hội 6 tháng 01

Facebook đã được sử dụng để tổ chức cuộc bạo loạn tại tòa nhà Quốc Hội 6 tháng 01

Vào Chủ nhật  ngày 24 tháng 10, Dân biểu Mississippi Bennie Thompson, chủ tịch ủy ban điều tra  ngày 6 tháng 01,  đã xuất hiện trên Face the Nation và nói rằng “rõ ràng là” tổ chức ngày 6 tháng 1 “đã sử dụng Facebook và các nền tảng truyền thông xã hội” như một công cụ để tổ chức các cuộc bạo loạn. Dân biểu Thompson đã trả lời như vậy khi được hỏi liệu các nền tảng xã hội như vậy có phải là nơi phát động cho các cuộc nổi dậy bạo lực hay không.

Người dẫn chương trình Margaret Brennan cho biết trong 24 giờ qua đài truyền hình CBS News và các tổ chức khác đã xem xét các tài liệu nội bộ của Facebook cho thấy công ty đã nghiên cứu và  xác định năm cách để hạn chế sự lan truyền của tin tức sai sự thật, và các báo cáo tin tức dẫn đến ngày 6 tháng 1. Nhưng một số nhóm vẫn sử dụng nền tảng đó để tổ chức vụ bạo lực, vậy nền tảng xã hội khổng lồ này –  cụ thể là Facebook, có thể gây ra bạo lực đến mức nào? Dân biểu Bennie Thompson trả lời rằng Ủy ban điều tra cuộc bạo loạn của ông đã xác định Facebook và một số nền tảng khác rất quan trọng trong cuộc điều tra của quốc hội.

Ủy ban đang trong quá trình thương lượng với Facebook và các nền tảng khác để có được một số thông tin nhất định. Nhưng rõ ràng là tổ chức ngày 6 tháng 1 đã sử dụng chúng như một công cụ tổ chức.

Tại thời điểm này, Facebook đang làm việc với ủy ban điều tra để cung cấp thông tin cần thiết mà ủy ban yêu cầu. Ủy ban điều tra chưa sẵn sàng đưa ra quyết định theo cách này hay cách khác về vai trò của Facebook.