24/04/2018 | 2

Facebook công bố quy định xóa bỏ bài viết

Facebook công bố quy định xóa bỏ bài viết

Ảnh: Reuters

San Francisco, California – Theo CNN, hôm nay 24/04 Facebook lần đầu tiên công bố chi tiết chính sách tiêu chuẩn cộng đồng của công ty này. Tài liệu này là kim chỉ nam cho 7,500 người kiểm duyệt nội dung của Facebook sử dụng, để quyết định nội dung nào chấp nhận được và nội dung nào không chấp nhận được.

Những nội dung không được chấp nhận bao gồm lời lẽ kỳ thị, hình khỏa thân, mua bán súng và đe dọa. Một phiên bản ngắn hơn đã được đưa lên online trước đó. Facebook cũng bổ sung một cách cho cá nhân kháng nghị, nếu Facebook dỡ bỏ một bài viết vì nội dung khiêu dâm, lời lẽ kỳ thị hoặc bạo lực. Kháng nghị sẽ được một người kiểm duyệt xem xét trong vòng một ngày. Cuối cùng, công ty sẽ bổ sung thêm nhiều loại kháng nghị cho nhiều nội dung khác nhau, để những bài viết bị báo cáo không bị gỡ xuống.

Tài liệu cho biết mỗi tuần, Facebook sàng lọc hàng triệu báo cáo của khách hàng về những bài viết (nhóm hoặc trang) không phù hợp. Ngoài ra, hệ thống tự động của Facebook cũng làm việc 24/7 để sàng lọc các bài viết. Một thành viên nhóm kiểm duyệt -gồm 7,500 nhân viên trên toàn thế giới- sẽ xem xét từng bài viết. Phần hướng dẫn mở rộng dài 27 trang, bao gồm lý do đằng sau từng chính sách.

Phần này cũng đưa ra định nghĩa đối với các tổ chức khủng bố hoặc các nhóm kỳ thị và phân biệt. Lời lẽ kỳ thị cũng được chia thành 3 cấp độ.

Hình ảnh ngực trần được cho phép nếu đó là hành động của nhóm phụ nữ biểu tình. (Mai Đức)