24/04/2016 | 2

FAA ra lệnh sửa chữa động cơ của 150 Boeing 787

FAA ra lệnh sửa chữa động cơ của 150 Boeing 787

Boston, Massachusetts. (Reuters) – Nhà quản trị hàng không Hoa Kỳ ra lệnh sửa chữa khẩn cấp động cơ của hãng General Electric trên 150 chiếc Boeing 787 Dreamliners.

Hành động này là nhằm tránh cộng cơ bị hỏng trong điều kiện băng giá. Cơ Quan Quản Trị Hàng Không Liên Bang, gọi tắt là FAA, cho biết họ yêu cầu sửa chữa nhằm ngăn chặn cánh quạt cọ xát với vỏ động cơ, có thể gây hư hại và mất điện không thể tái khởi động trong chuyến bay của một hoặc cả hai động cơ. Theo phát ngôn viên hãng GE, biện pháp trên được đưa ra sau một bản phúc trình vào tháng giêng, cho thấy hiện tượng cọ xát như vậy gây rụng động, dẫn tới việc phi công phải đóng động cơ. Băng đá lọt vào động cơ trong chuyến bay làm cho cánh quạt di chuyển nhẹ về phía trước, chạm vào vỏ động cơ. Hãng Boeing và GE ban hành hướng dẫn về việc sửa chữa vấn đề vào tháng 4.

Cho tới nay, khoảng 40% động cơ đã được sửa chữa. Việc sửa chữa kéo dài 16 giờ đồng hồ và liên quan tới mài mỏng vỏ động cơ khoảng 1 phần mười inch để tạo thêm khoảng cách cho cánh quạt và ngăn chặn cọ xát. Theo FAA, các phi cơ có hai động cơ bị ảnh hưởng phải được sửa chữa ít nhất là một động cơ trước tháng 10. FAA cũng ra lệnh cho Boeing phải cập nhất hướng dẫn sử dụng phi cơ 787 để bao gồm các thủ tục loại bỏ đá trong vòng 7 ngày kể từ khi ban hành lện, có hiệu lực từ ngày 9 tháng 5. (Nguyên Trân)