30/08/2016 | 0

FAA cho phép phi cơ thương mại không người lái

FAA cho phép phi cơ thương mại không người lái

Washington, DC. (CBS) – Cơ Quan Hàng Không Liên Bang ước tính có khoảng 600,000 phi cơ không người lái thương mại đang hoạt động tại Hoa Kỳ trong năm nay, khi các qui định an toàn mới mở không phận cho họ vào ngày hôm qua.

Giám đốc FAA, ông Michael Huerta nói tại cuộc họp báo rằng các qui định điều chỉnh hoạt động của phi cơ không người lái thương mại nhỏ, được thiết kế để bảo vệ an toàn mà không bóp nghẹt sáng kiến. Các nhà điều khiển phi cơ không người lái thương mại ban đầu phàn nàn rằng các qui định mới quá cứng nhắc. Cơ quan đáp lại bằng cách tạo ra hệ thống tạo việc miễn trừ qui định cho các công ty cho thấy họ có thể hoạt động an toàn.

Trong ngày đầu tiên các qui định có hiệu lực, FAA đã cấp 76 giấy miễn trừ, hầu hết là các công ty muốn bay phi cơ không người lái ban đêm. Ông Huerta nói các qui định mới tạo môi trường trong đó, công nghệ mới nổi có thể được giới thiệu nhanh chóng, trong khi bảo vệ an toàn cho những không phận bận rộn, phức tạp nhất thế giới. Bộ Trưởng Ngoại Giao Anthony Fox cho biết khả năng vô hạn của phi cơ không người lái quyến rũ nọi người. Một vài ngàn phi cơ không người lái thương mại được cấp giấy miễn trừ để hoạt động trước ngày hôm qua được sử dụng để giám sát cây trồng, kiểm tra cầu và các tuyến đi lại, hỗ trợ nhân viên cứu hỏa, phim ảnh và video đám cưới, cùng hàng chục mục đích sử dụng khác. Nói chung, các qui định mới áp dụng cho phi cơ không người lái nặng dưới 55 pounds.

Các nhà điều khiển phi cơ không người lái cũng phải vượt qua cuộc kiểm tra của FAA về nhận thức hàng không của họ. (Nguyên Trân)