04/08/2015 | 3

EU & VN đạt thoả thuận tự do thương mại

EU & VN đạt thoả thuận tự do thương mại

Brussels, Belgium. (Reuters) – Đại diện Ủy ban Liên Âu ngày thứ Ba 4 tháng Tám cho hay, Liên Âu và Việt Nam đã đạt đến một hiệp ước thỏa thuận mậu dịch tự do, sau hai năm rưỡi thương lượng, dẫn đến kết quả là gỡ bỏ tất cả mọi rào cản quan thuế đánh vào hàng hóa mua bán giữa hai nền kinh tế.

Ủy viên Mậu dịch của Ủy ban Liên Âu, Cecilia Malmstrom nói rằng, bà vui mừng loan báo sự kiện đã đạt đến hiệp ước chính thức xóa bỏ mọi rào cản trong thương mại và kinh doanh giữa Liên Âu và Việt Nam. Cecilia Malmstrom cũng nói rằng, cả hai phía đã làm việc cật lực để đạt đến hiệp ước này và cuối cùng đã đạt đến đầy đủ sự nhận thức về lợi ích của cả hai phía và đồng ý thúc đẩy để thi hành hiệp ước một cách nhanh chóng.

Dựa vào các vấn đề căn bản của thỏa ước này, các nhóm thương thuyết của hai bên sẽ tiếp tục giải quyết một vài vấn đề kỹ thuật còn tồn tại và cuối cùng sẽ ban hành một văn kiện thỏa thuận mang tính chất pháp lý. Hiệp ước này cần được sự chấp thuận của các bộ trưởng thương mại của Liên Âu và Quốc hội Liên Âu. (Song Châu)