29/10/2015 | 2

EU không thu phí chuyển vùng điện thoại di động

EU không thu phí chuyển vùng điện thoại di động

Strasbourg, France. (Reuters) – Nghị viện Liên Âu đã bật đèn xanh cho phép ban hành lệnh cấm thu lệ phí chuyển vùng điện thoại di động khắp 28 quốc gia thuộc khối Liên Âu kể từ tháng Sáu năm 2017.

Thoả thuận này đánh dấu một bước quan trọng trong kế hoạch thúc đẩy sự phát triển thị trường điện tử tại lục địa với hy vọng đuổi kịp Hoa Kỳ và các quốc gia Á châu. Các thành viên của nghị viện Liên Âu chuẩn bị đạt tới thoả thuận ban đầu từ tháng Sáu qua, nhưng cuối cùng thì bác bỏ các điều khoản sửa đổi trong cuộc bỏ phiếu trong tuần này.

Uỷ ban Liên Âu đã thiết lập bảng lệ phí chuyển vùng từ năm 2007, và kể từ ngày 30 tháng Tư năm tới thì lệ phí này được ấn định không vượt quá 0.05 euro mỗi phút gọi đi ngoài khu vực nội địa; 0.02 euro cho mỗi một tin nhắn và 0.05 euro cho mỗi megabyte sử dụng internet. Bảng giá các cuộc gọi đến sẽ được ấn định trong năm nay.

Qui định mới về viễn thông cũng sẽ cho phép các công ty internet bảo đảm việc sử dụng internet bình đẳng giữa các quốc gia. (Song Châu)