18/05/2016 | 0

Eric Fanning người đồng tính được giao chức bộ quân đội

Eric Fanning người đồng tính được giao chức bộ quân đội

Washington, DC. (Reuters) – Thượng Viện thống nhất ủng hộ sự đề cử của Tổng thống Obama, cho ông Eric Fanning làm Bộ trưởng Bộ Quân đội.

Buổi bỏ phiếu diễn ra hôm thứ Ba với 100% chấp thuận. Như vậy ông Fanning trở thành vị lãnh đạo đồng tính công khai đầu tiên của quân đội Hoa Kỳ. Trước đó, ông Fanning từng làm phụ tá của Bộ trưởng Bộ Không quân, và là chánh văn phòng của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ash Carter. 8 tháng sau khi được đề cử, ông Fanning được chuẩn thuận.

Buổi bỏ phiếu diễn ra suông sẻ và chóng vánh, sau khi các lãnh đạo Ngũ Giác Đài bảo đảm với Thượng Nghị sĩ Pat Roberts rằng lúc này là quá trễ đối với chính phủ Obama, họ không thể chuyển tù nhân từ Guantanamo Bay, Cuba vào Kasas là tiểu bang của ông. Chính thượng nghị sĩ Roberts là người cương quyết trì hoãn buổi bỏ phiếu cho ông Fanning, để phản đối bất cứ mọi hoạt động thuyên chuyển tù nhân Guantanamo vào lãnh thổ Hoa Kỳ. Việc phản đối của ông Roberts khiến Chủ tịch Ủy ban Quân Vụ Thượng Viện là Thượng Nghị sĩ John McCain thất vọng. Vì ông McCain là người mạnh mẽ ủng hộ ông Fanning.

Hôm thứ Ba, 2 ông McCain và Roberts cùng xuất hiện ở Thượng Viện sau khi ông Robertse tuyên bố rút lại sự trì hoãn với ông Fanning. Ông McCain viện dẫn Đạo luật Quốc phòng NDAA, bảo đảm chính phủ Obama không có quyền chuyển tù nhân ở ngoài lãnh thổ vào bên trong đất Hoa Kỳ. (Mai Đức)