02/11/2021 | 37

Eric Adams Thắng Chức Thị Trưởng Thành Phố New York

Eric Adams Thắng Chức Thị Trưởng Thành Phố New York

Ông Eric Adams thuộc đảng Dân Chủ  đã giành chiến thắng trong cuộc đua thị trưởng Thành phố New York hôm thứ Ba với lời hứa sẽ tăng cường an toàn công cộng và đưa ra tiếng nói cho người dân thuộc tầng lớp lao động, rút ra kinh nghiệm của ông với tư cách là một cảnh sát và là một người đàn ông gốc Phi Châu từng trải qua sự tàn bạo của cảnh sát khi còn trẻ.

Ông Adams, chủ tịch quận Brooklyn kể từ năm 2014, sẽ trở thành thị trưởng gốc Phi Châu thứ hai của thành phố sau khi dễ dàng đánh bại Curtis Sliwa của đảng Cộng hòa, người sáng lập đội tuần tra dân sự Guardian Angels.

Adams, 61 tuổi, sẽ đãm nhận chức vụ vào tháng Giêng thị trưởng Bill de Blasio, người bị giới hạn nhiệm kỳ sau tám năm tại vị.

Ông Adams sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ giám sát sự phục hồi của thành phố mới lớn nhất của Hoa Kỳ sau đại dịch coronavirus, cũng như đối mặt với tình trạng bất bình đẳng giàu nghèo, thiếu nhà ở giá cả phải chăng và các trường công đang gặp khó khăn.