Emmanuel Macron Tái Đắc Cử Tổng Thống Pháp

Ngày 24 tháng 4 vừa qua, cử tri Pháp đã đi bầu vòng 2 Tổng thống nhiệm kỳ 2022-2027, Ông Emmanuel Macron, tổng thống đương nhiệm đã tái đắc cử. Cử tri Pháp nghĩ gì về tổng thống Macron trong nhiệm kỳ tới? Phóng viên Tường An tường trình sau đây: