20/10/2015 | 0

Emails của giám đốc CIA và Bộ Trưởng Nội an bị hack

Emails của giám đốc CIA và Bộ Trưởng Nội an bị hack

Washington, DC. (CBS) – Email cá nhân của giám đốc CIA John Brennan và Bộ Trưởng Nội An Jeh Johnson đã bị xâm nhập.

Có thể có hơn một người chịu trách nhiệm về các vụ tin tặc trên. Người tuyên bố thực hiện vụ xâm nhập nói với phóng viên của chương trình CBS News rằng có 6 người trong nhóm của anh ta để giúp xâm nhập vào các tài khoản email. Và cùng tài khoản Twitter, tiết lộ những thông tin nhạy cảm về các công chức, cũng tuyên bố truy cập được thông tin của một viên chức Tòa Bạch Ốc. Tin tặc đe dọa sẽ tiết lộ thêm nhiều thông tin. Tối Thứ Hai, người Tweet dưới tên CWA thực hiện đe dọa công bố thông tin nhạy cảm. Cùng với tuyên bố là một danh sách bao gồm tên, số an sanh xã hội và số điện thoại của 20 người có liên hệ với người đứng đầu CIA.

Một tài liệu được cho là lấy từ tải khoản email AOL của giám đốc CIA John Brennan, chứa một danh sách các viên chức tình báo cao cấp, cũng với số an sanh xã hội của họ, mặc dù tin tặc đã bôi số trong đăng tải trên Twitter. Hiện vẫn chưa rõ tại sao ông Brennan lưu trữ tài liệu như vậy trong tài khoản email cá nhân. Dựa trên tiêu đề, tài liệu trên dường như có từ năm 2009 trở về trước. (Nguyên Trân)

TAGS: tin tặc