22/12/2019 | 4

Em Emily Nguyễn đã an toàn trở về nhà

Em Emily Nguyễn đã an toàn trở về nhà

BDPNews

Thông tin mới nhất nhận được từ gia đình của em Emily Nguyễn 16 tuổi bị mất tích vào ngày 14 tháng 12, 2019, cho biết em Emily Nguyễn đã an toàn trở về nhà vào tối hôm qua 21 tháng 12, 2019.  Gia đình của em Emily Nguyễn gởi lời cám ơn đến tất cả những thiện nguyện viên đã giúp đỡ torng thời gian vừa qua, những người quan tâm đã ủng hộ gia đình em Emily Nguyễn, và các nhân viên cảnh sát quận Dorchester.