07/09/2021 | 30

El Salvador là quốc gia đầu tiên sử dụng Bitcoin

El Salvador là quốc gia đầu tiên sử dụng Bitcoin

El Salvador tìm cách vượt qua mọi khó khăn vào thứ Ba sau khi trở thành quốc gia đầu tiên áp dụng bitcoin như một loại tiền tệ hợp pháp.

Tổng thống Nayib Bukele nói rằng việc sử dụng bitcoin sẽ giúp người dân Salvador tiết kiệm 400 triệu Mỹ Kim mỗi năm tiền hoa hồng chuyển tiền, đồng thời cung cấp quyền truy cập vào các dịch vụ tài chính cho những người không có tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, những người nghèo nhất có thể phải vật lộn để tiếp cận các kỹ thuật cần thiết để xử dụng bitcoin tại El Salvador, nơi gần một nửa dân số không có truy cập internet và nhiều người khác chỉ có kết nối lẻ tẻ.

Hơn một nghìn người đã phản đối việc xử dụng bitcoin vào khoảng giữa trưa, tuần hành đến tòa nhà tối cao phá viện, đốt lốp xe và đốt pháo bông. Một số người nói rằng kế hoạch này có thể thúc đẩy hoạt động rửa tiền và bất ổn tài chính.

Quyết định này của El Salvador đã làm xáo trộn triển vọng về khoản tài trợ hơn 1 tỷ Mỹ Kim mà El Salvador đang tìm kiếm từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).