14/09/2015 | 0

El Niño có thể mang mưa tới California

El Niño có thể mang mưa tới California

Los Angeles, California. (CBS) — Các nhà khoa học của chính phủ Hoa Kỳ cho biết, có 95% cơ may hiện tượng El Niño đang hình thành ở Thái Bình Dương sẽ tiếp tục trong suốt mùa Đông này, mang những cơn mưa đang rất cần thiết tới miền Tây Hoa Kỳ bị tàn phá bởi hạn hán.

Nhiều hồ chứa nước của California đang cạn kiệt, và tiểu bang đã mất khoảng 6 ngàn tỉ gallon nước trong 4 năm hạn hán. Nhưng thời tiết ướt át sắp sửa trở lại California vào mùa Đông này, nhờ hiện tượng hâm nóng dữ dội ở Thái Bình Dương gần Xích Đạo. Một nhà hải dương học của NASA là ông Bill Parzert nói rằng, El Niño chắc chắn sẽ mang mưa đến California, nhưng khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, nơi đang bị nạn cháy rừng hoành hành, vẫn sẽ khô ráo hơn bình thường vào mùa đông này. Và ngay cả những cơn mưa lớn tại miền Nam California cũng chưa kết thúc được trận hạn hán.

Theo ông Parzert, khu vực này có những con kênh bằng bê-tông được thiết kế không phải để giữ nước, mà để tống nước ra biển nhằm bảo vệ nhà cửa khỏi nạn lũ lụt. Ông nói đó là hậu quả của một quyết định từ nhiều năm trước, khi nhà chức trách muốn biến các con sông lớn thành những tuyến kênh kiểm soát lũ lụt, bởi vì chỉ có một thứ ở California quan trọng hơn nước, đó là nhà đất. Một chuyên gia khác của NASA là ông Jay Famiglietti cho rằng, California sẽ có mưa nhưng không có đủ lượng tuyết mà tiểu bang này cần hơn cả. (Huy Lam)