DVD Những Người Lính Bị Bỏ Rơi đã được phát hành

Để tưởng niệm 45 năm ngày Quốc Hận 30/4, Đài Truyền Hình SBTN xin trân trọng giới thiệu DVD Những Người Lính Bị Bỏ Rơi. Cuốn DVD này đã được thực hiện với tất cả bầu nhiệt huyết và lòng kính trọng dành cho những người lính Quân Lực VNCH.

Quý vị có thể order DVD với giá #$35/DVD hoặc $40/Blu-ray (including shipping in US) tại trang nhà www.sbtnonlineshop.com hoặc vào dường dẫn bên dưới.

Để order DVD online, xin vào website: https://bit.ly/2VcSBkF

Để order Blu-ray, xin vào website: https://bit.ly/3bb8QEE

Quý vị cũng có thể gửi chi phiếu về SBTN tại địa chỉ:
P.O. Box 127, Garder Grove, CA 92842
Memo: DVD Người Lính

SBTN xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý vị khán giả.