09/10/2014 | 0

Đường phố Hong Kong trở thành nơi triển lãm nghệ thuật

Đường phố Hong Kong trở thành nơi triển lãm nghệ thuật

Hong Kong – Trung Cộng. (Reuters) – Người biểu tình đòi dân chủ ở Hong Kong đã biến đường phố thành phòng triển lãm ngoài trời, trưng bày nghệ thuật nói lên tinh thần

Cuộc Cách Mạng Dù. Người biểu tình đã dùng dù để bảo vệ trong lúc bị cảnh sát xịt ớt cay và bắn hơi cay để đàn áp trong ngày Chủ Nhật 28 tháng 9, từ đó chiếc dù trở thành biểu tượng cho cuộc tranh đấu và cuộc tranh đấu đòi dân chủ ở Hong Kong được gọi là cuộc Cách mạng Dù. Sự trưng bày mới nhất ở quận Admiralty gồm nhiều bức tranh, chữ viết, biểu ngữ và một pho tượng khổng lồ làm bằng những mảnh gỗ phế thải. Pho tượng cầm dù màu vàng trở thành một nơi lôi cuốn du khách.

Bà Tina So nói rằng chiếc dù đã được dùng để chống lại những hành động không hợp lý của cảnh sát, và bây giờ nghệ sĩ đã biến nó trở nên tích cực. Từ góc độ nhìn của bà ta, pho tượng đang bảo vệ cho những tòa nhà sau lưng. Cảnh hơi cay lan tỏa giữa những tòa nhà có giá trị nhất trên thế giới, cảnh xô xát và đình chỉ hoạt động thương mại, giao thông trong 11 ngày tại Hong Kong nói lên thách thức rất lớn đối với Trung Cộng trong việc kiểm soát thành phố Hong Kong. Cuộc biểu tình diễn ra sau khi Bắc Kinh quyết định bác bỏ cuộc bầu cử trực tiếp bầu người lãnh đạo Hong Kong vào năm 2017.

Ông Benny Tai là người đồng thành lập phong trào Chiếm cứ Trung Tâm với Hòa bình và Tình thương nói rằng đây là trách nhiệm của chính quyền và chỉ có chính quyền mới có thể đưa ra giải pháp cho tình trạng hiện nay. Số người biểu tình đã giảm xuống chỉ còn vài trăm người tại nhiều nơi khác nhau trong thành phố, nhưng họ còn có thể tiếp tục phong tỏa những con đường chính. Ông Benny Tai nói rằng cuộc tranh đấu sẽ còn tiếp tục. Phải nhớ rằng người dân xuống đường không phải là vì lời kêu gọi của sinh viên mà là vì chính quyền đã đàn áp, đã không đáp ứng đòi hỏi được phổ thông đấu phiếu chọn người lãnh đạo Hong Kong.

Anh Charlotte Lee là một trong những sinh viên tạo pho tượng nói rằng sinh viên đã cố gắng kết hợp những gì đã học trong nhà trường với những gì muốn đấu tranh để cho công chúng biết. Nhiều người biểu tình tiếp tục dùng dù để che mưa, che nắng trong lúc biểu tình. Vào ngày mai, 10 tháng 10, những người lãnh đạo sinh viên sẽ đàm phán với chính quyền, nhưng không có nhiều hy vọng sẽ đem lại kết quả. (H. Võ)