09/08/2014 | 0

Được đền 21k mỹ kim bằng tiền xu sauu khi kiện hãng bảo hiểm

Được đền 21k mỹ kim bằng tiền xu sauu khi kiện hãng bảo hiểm

Los Angeles, California. (CBS) – Một người đàn ông ở gần Los Angeles đi kiện hãng bảo hiểm và đạt được một cuộc giàn xếp với công ty Adriana’s Insurance.

Ông tưởng sẽ nhận được một tấm chi phiếu bồi thường, không ngờ ông nhận được hơn một chục cái xô, chứa tổng tộng 21,000 Mỹ kim, toàn bằng những đồng tiền kẽm.

Ông Andres Carrasco cho biết, công ty bảo hiểm cử 8 đại diện mang đến văn phòng luật sư của ông vào ngày 25 tháng 7 vừa qua khoảng 18 chiếc xô đựng tiền mặt, gồm những đồng 25 xu, 10 xu, 5 xu và thậm chỉ cả những đồng 1 xu! Luật sư Antonio Gallo lắc đầu nói rằng, thật là không may khi một công ty lại sử dụng đến thủ đoạn này. C

uộc giàn xếp là kết quả của một vụ kiện hồi năm 2012, trong đó ông Carrasco tố cáo một nhân viên hãng bảo hiểm tấn công ông, trong khi ông đang tìm cách mua bảo hiểm.

Luật sư Gallo ban đầu tưởng vụ giao tiền xu bồi thường là trò đùa, cho nên đã thử liên lạc với hãng bảo hiểm và đề nghị họ gửi chi phiếu. Nhưng hãng bảo hiểm cho biết, họ sẽ không gửi chi phiếu. Ông Carrasco, một tài xế xe bus 76 đã về hưu, nói rằng ông cảm thấy bị xúc phạm. (H. Lam)