Dùng thuốc Nam trị bệnh cho người nước Nam

Tổ thuốc nam từ thiện đền thờ Ông Cả Đặng Văn Trước đi vào hoạt động từ năm 2007, chuyên khám bệnh, châm cứu, bấm huyệt, hốt thuốc miễn phí cho bệnh nhân. Người khởi xướng là ông Đặng Bình Chí, cháu 6 đời của ông Cả Đặng Văn Trước, người có công phát triển vùng đất Trảng Bàng. Việc phát tâm làm từ thiện của ông Chí là để tiếp nối tiền nhân trong việc giúp đỡ người dân nghèo Trảng Bàng. Đây còn là minh chứng cho dặn dò của Thiền sư Tuệ Tĩnh, người được tôn là Ông Tổ Thuốc Nam, là hãy dùng thuốc Nam trị bệnh cho người nước Nam: Nam dược trị Nam nhân.