Dung Nguyễn – Giám đốc tổ chức của Liên hiệp Ngành móng tay lành mạnh

Dung Nguyễn – Giám đốc tổ chức của Liên hiệp Ngành móng tay lành mạnh

Được thành lập vào năm 2005, Liên Hiệp Ngành Móng Tay Lành Mạnh là một tổ chức được thành lập với mục tiêu giúp đỡ người lao động gồm người di dân Việt Nam phải đối mặt với các vấn đề sức khỏe, môi trường, chính sách công bằng và các vấn đề xã hội khác.

Sử dụng phương pháp tiếp cận nhiều tầng kết hợp giữa tổ chức cộng đồng, vận động chính sách cấp cơ sở và nghiên cứu dựa vào cộng đồng, tổ chức này xây dựng một cộng đồng các tiệm làm móng tay để phát triển những giải pháp mang lại lợi ích cho lực lượng thợ làm móng tay cùng gia đình của họ, cũng như các doanh nghiệp nhỏ do người di dân hay người tị nạn sở hữu.

Bà Dung Nguyễn, giám đốc tổ chức của Liên Hiệp Ngành Móng Tay Lành Mạnh, đã làm việc cùng tổ chức này từ năm 2014, ngay khi bà vừa nhận bằng Thạc sĩ Y tế Công cộng từ đại học Cal State Fullerton. Sự nghiệp chính trị của bà bắt đầu bằng chương trình Viet Unity kéo dài 3 ngày do trường Hai Bà Trưng School tổ chức.

Tham gia khóa đào tạo này giúp bà Dung nhận ra không chỉ riêng bà cảm thấy bị gò bó bởi những giá trị truyền thống và bảo thủ mà những người Việt lớn tuổi xem trọng. Từ chương trình, bà đã học cách thừa nhận những tổn thương đang hiện hữu giữa các thế hệ trong cộng đồng Việt Nam, cũng như cách thông cảm cho người khác bằng những cuộc trò chuyện cởi mở và thể hiện sự trân trọng đối với những người lớn tuổi và khó khăn mà họ đã trải qua.

Ngoài việc lãnh đạo việc tuyển dụng và giữ chân thành viên, và bà Dung còn phát triển chương trình đào tạo, tổ chức các hội thảo và cuộc họp cho tổ chức.