16/11/2016 | 1

Đức xét yêu cầu tị nạn một binh sĩ Mỹ đào ngũ

Đức xét yêu cầu tị nạn một binh sĩ Mỹ đào ngũ

Munich, Đức. (Reuters) – Một phiên tòa bắt đầu tại Munich hôm nay để xem xét yêu cầu tị nạn của một binh sĩ đào ngũ Hoa Kỳ vì người này cho rằng cuộc chiến Iraq là bất hợp pháp.

Ông Andre Shepherd đã phục vụ tại Iraq từ tháng 9 năm 2004 đến tháng 2 năm 2005 như là một cơ khí viên trực thăng trong tiểu đoàn cơ khí 412. Ông Shepherd đã đào ngũ và đến sống ở Đức kể từ 2007. Phiên tòa nhằm để xem xét liệu ông Shepherd có quyền để xin tị nạn sau khi đơn xin ban đầu của ông đã bị từ chối trong năm 2008. Ông Sheperd sau đó đã kháng án lên Tòa án Công lý châu Âu gọi tắt là ECJ.  ECJ phán quyết trong tháng 2 năm 2015 rằng ông Shepherd có thể xin tị nạn ở Đức nhưng chỉ khi nào ông chứng minh là ông đào ngũ để khỏi tham gia vào các tội ác chiến tranh.

Xuất hiện bên ngoài tòa án trước phiên xử, ông Shepherd nói ông tin là các bằng chứng đứng về phía của ông. (Lê Hoàng)