31/01/2017 | 0

Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ kêu gọi ‘vô úy’ hóa giải 42 năm Phật Giáo bị hãm hại

Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ kêu gọi ‘vô úy’ hóa giải 42 năm Phật Giáo bị hãm hại

Hòa Thượng Thích Quảng Độ và Dân Biểu Hoa Kỳ Alan Lowenthal. Ảnh: Báo Văn Hóa

Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Đệ Ngũ Tăng Thống của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, vừa cho công bố một thông điệp đầu xuân Đinh Dậu 2017.

Trong thông điệp, ông kêu gọi người Phật Tử Việt Nam dùng đức vô úy (không sợ hãi) để hóa giải 42 năm Phật giáo bị hãm hại dưới chế độ cộng sản.

Thông điệp được viết tại Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn, nơi Hòa Thượng Quảng Độ đang bị nhà cầm quyền CSVN quản thúc vô thời hạn. Thông điệp viết rằng: “…Bốn mươi hai năm đã dài và đủ để nhận rõ sức mạnh bạo động tiếp tục đe doạ và hãm hại Phật giáo, không cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tự do sinh hoạt tôn giáo, và hoằng dương Chánh Pháp cứu khổ độ sinh. Không tự mình hoá giải pháp nạn, thì chẳng ai khác cứu mình”.  Hòa Thượng xác định rằng “…Bạo động chống lại bạo động chỉ là cuồng vọng, đẩy đưa xã hội và loài người tới bờ vực thẳm…”.

Hòa Thượng kêu gọi đức tính Vô Uý của người Phật tử làm nền tảng phục vụ dân tộc và nhân loại. Thông điệp xác định: “…Đức tính Vô Uý đã thể hiện qua hàng trăm cuộc kháng chiến vệ quốc mười thế kỷ đầu Tây lịch để gìn giữ chiếc nôi văn hiến Việt trên đất Giao Châu, khiến cho người Việt không bị vong quốc, nước Việt không bị nô lệ Bắc phương…”. Hòa Thượng Thích Quảng Độ kêu gọi thực hiện “…cuộc vận động mới của Phật giáo Việt Nam cho hoà bình, dân chủ và phát triển, mà đất nước trông đợi hơn bất cứ lúc nào…”.

Huy Lam / SBTN