10/10/2015 | 2

Đức phản đối thoả ước mậu dịch tự do EU & Mỹ

Đức phản đối thoả ước mậu dịch tự do EU & Mỹ

Berlin, Germany. (Reuters) – Hàng trăm ngàn người tham dự cuộc tuần hành tại Bá Linh ngày thứ Bảy 10 tháng 10 để phản đối thoả ước mậu dịch tự do giữa Liên Âu và Hoa Kỳ, được cho là đi ngược trào lưu dân chủ và làm giảm tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, lao động và môi sinh.

Ban tổ chức gồm các tổ chức liên minh của các nhóm vận động môi sinh, từ thiện và các đảng đối lập nói rằng, có đến 250,000 người tham gia cuộc biểu tình phản đối thoả ước mậu dịch tự do giữa Liên Âu và Canada cùng với Hoa Kỳ. Số người tham dự cuộc biểu tình đông hơn ước tính ban đầu, đã buộc chính phủ Đức điều động hơn 1,000 cảnh sát viên lo gìn giữ trật tự. Giới phản đối Thoả ước thương mại và đầu tư gia tăng hồi năm rồi tại Đức, mà giới chỉ trích sợ rằng thương ước trao quá nhiều quyền hành cho các quốc gia đa phương.

Mức độ phản kháng đã khiến chính phủ của thủ tướng Angela Merkel ngạc nhiên, trong khi những người ủng hộ nói rằng thương ước mậu dịch tự do sẽ thiết lập một thị trường tiêu thụ 800 triệu người sẽ mang lại sự cân bằng trước ảnh hưởng của kinh tế Hoa Lục. Giới doanh nghiệp ở cả hai bên bờ Đại Tây Dương hy vọng thoả ước trên sẽ giúp họ thu được 100 tỉ Mỹ kim một năm. (Song Châu)