16/08/2016 | 0

Đức kêu gọi Anh đàm phán việc rời khỏi khối

Đức kêu gọi Anh đàm phán việc rời khỏi khối

Berlin, Đức. (Reuters) – Bộ trưởng đặc trách về Liên Âu của Đức gợi ý là Anh có thể nhận một quy chế đặc biệt trong mối quan hệ của nước này với Liên Âu.
Tuy nhiên ông thúc dục London để bắt đầu các cuộc đàm phán rời khỏi khối vào đầu năm tới. Các phương tiện truyền thông Anh báo cáo vào cuối tuần qua là London có thể trì hoãn khởi động thủ tục rời Liên Âu cho đến cuối năm 2017. Phát ngôn viên của Thủ tướng Theresa May cho biết hôm qua là Anh sẽ không bắt đầu các thủ tục rời Liên Âu trước cuối năm nay. Michael Roth, bộ trưởng đặc trách về Liên Âu của Đức, hôm nay nói rằng nước Anh nên bắt đầu các cuộc đàm phán vào đầu năm 2017. Ông Roth khẳng định từ đây đến cuối năm là đủ thời gian sửa soạn cho nước Anh.
Các nhà lãnh đạo châu Âu không muốn bị Anh giữ làm con tin. Ông Roth cho biết các cuộc đàm phán có thể hoàn tất trong vòng hai năm để kết thúc trước cuộc bầu cử ở nghị viện châu Âu vào năm 2019. Ông nói tốt nhất không nên có một thành viên của Anh nào tại nghị viện châu Âu trong năm 2019. Ông cũng lập lại là Anh không thể có quyền tiếp cận thị trường miễn thuế quan trong khi áp đặt giới hạn về tự do đi lại của người dân trong khối. (Lê Hoàng)