17/10/2013 | 0

ĐỨC HUẤN LUYỆN CHUYÊN VIÊN OPCW

ĐỨC HUẤN LUYỆN CHUYÊN VIÊN OPCW

Tin Wildflecken – Một toán chuyên viên của Tổ chức Cấm Vũ Khí Hoá Học hay OPCW đang được quân đội Đức huấn luyện trước khi qua Syria. Theo bản tuyên bố, chương trình huấn luyện chỉ kéo dài 5 ngày. OPCW đã được trao giải Nobel Hòa Bình năm 2013 vì đang làm công tác loại bỏ kho võ khí hóa học ở Syria. OPCW là một tổ chức tương đối nhỏ với khoảng 500 nhân viên và ngân sách mỗi năm khoảng 100 triệu mỹ kim đã đưa chuyên viên tới Syria tiến hành công tác phá hủy vũ khí hóa học tại nước này theo mệnh lệnh của Hội đồng Bảo an và hiệp định giữa Nga và Hoa Kỳ.

Đại tá Reinhard Barz là chỉ huy trưởng trung tâm huấn luyện của Liên hiệp quốc nói đang có nhiều nguy hiểm ở Syria, chương trình giúp bảo đảm sự an toàn cho các chuyên viên. Ông Franz Ontal là trưởng nhóm chuyên viên OPCW nói chương trình rất hữu ích, học được những kinh nghiệm của quân nhân chuyên nghiệp đã hoạt động trong những nơi có chiến tranh như Kosovo, Iraq và Afghanistan. Giải Nobel Hòa Bình đã nâng cao tinh thần của các chuyên viên OPCW. Ông Ontal nói giải thưởng là một sự ngạc nhiên, làm mọi người vui mừng, nâng cao tinh thần rất lớn.