21/02/2017 | 0

Đức Giáo Hoàng phản đối chủ nghĩa dân tộc chống di dân

Đức Giáo Hoàng phản đối chủ nghĩa dân tộc chống di dân

Vatican. (Reuters)- Đức Giáo Hoàng Francis hôm 21/02 kêu gọi thay đổi thái độ đối với di dân, và phản đối lý thuyết của chủ nghĩa dân tộc, mà ngài cho là làm gia tăng sự sợ hãi và nhận thức tự cho là trung tâm của vũ trụ tại các quốc gia giàu có.

Trong bài diễn văn dài đọc trước cử toạ tham dự hội nghị về di dân tại Rome, Đức Giáo Hoàng cho rằng không nên chối bỏ di dân, mà nên đón nhận họ với thái độ trân trọng và đầy trách nhiệm, đặc biệt đối với những người chạy trốn cuộc chiến tranh.

Đức Giáo Hoàng không đề cập đến bất kỳ quốc gia nào trong bài diễn văn, nhưng cho rằng thái độ chống di dân bộc phát cùng với sự xuất hiện của các chính khách hô hào chủ nghĩa dân tộc đang lan tràn tại một số quốc gia.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hồi tháng rồi đã ban hành sắc lệnh cấm công dân của 7 quốc gia có đông dân số theo đạo Hồi. Toà án đã vô hiệu hoá và ngăn chận việc thi hành sắc lệnh này, nhưng tổng thống Trump cam đoan sẽ ban hành một sắc lệnh khác.

Nguồn tin này nói rằng các đảng phái theo chủ nghĩa dân tộc chống di dân được thành lập tại các quốc gia Liên Âu, trong đó có Italy, Hoà Lan và Pháp.

Đức Giáo Hoàng cho rằng các quốc gia trên thế giới nên thực hiện sứ mệnh đạo đức bằng cách giúp người tìm kiếm con đường tị nạn, người sống lưu vong, người lao động nhập cư, nạn nhân của các tệ nạn buôn người. Kể cả những di dân đang trong tình huống bất thường, ngầm chỉ những người không có giấy tờ hợp lệ. (Song Châu)