10/02/2016 | 0

Đức Giáo Hoàng nói chuyện với các linh mục

Đức Giáo Hoàng nói chuyện với các linh mục

Vatican City. (Reuters) – Chiều hôm qua, Đức Giáo Hoàng Francis đã tổ chức một buổi nói chuyện đặc biệt với hàng ngàn linh mục, sứ giả của lòng thương xót trong năm Thánh của các giáo hội.

Các sứ giả đã chào đón Đức Giáo Hoàng bằng một tràng pháo tay kéo dài khi ngài đến tham dự cuộc gặp gỡ, và nhiều người đưa cao máy ảnh hoặc điện thoại di động để chụp hình Đức Giáo Hoàng. Theo toà thánh Vatican, các sứ giả là người của các quốc gia khắp 5 châu cử đến tham dự buổi gặp gỡ Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng nói rằng ngài muốn giúp họ nhận thức về sự cứu giúp các tín đồ của mình một cách vững chắc trong phần trách nhiệm mà họ được uỷ quyền. Nói về sự quan trọng của đức tin, Đức Giáo Hoàng nói rằng ngài vẫn nhớ đến những tín điều đã giúp ngài định hướng con đường đi của mình hồi năm 1953. Đức Giáo Hoàng nói rằng ngài không thể nhớ được những lời mà vị linh mục đã nói với ngài lúc đó, mà chỉ nhớ nụ cười của vị linh mục như là một sự ân cần chào đón của một người cha.

Sau nghi thức ban phúc, Đức Giáo Hoàng nói về một số lời khuyên thực tế với các linh mục đang chuẩn bị đến nhiều vùng khác nhau. (Song Châu)