19/09/2015 | 2

Đức Giáo Hoàng lên đường đi Cuba

Đức Giáo Hoàng lên đường đi Cuba

Havana, Cuba. (Reuters) – Ngày thứ Bảy 19 tháng Chín, Đức Giáo Hoàng Francis đã rời Italy để bay đến Cuba bằng phi cơ riêng.

Ngài mang theo một chiếc cặp bằng da, được đám đông đưa tiễn tại phi trường Fiumicino. Chuyến đi của Đức Giáo Hoàng kéo dài 9 ngày trong đó có 4 ngày ở Cuba, trước khi bay đến Hoa Kỳ. Đây là chuyến đi thăm hai quốc gia, Cuba và Hoa Kỳ, lần đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Francis, sau lần đóng vai trò trung gian hoà giải dẫn tới sự phục hồi bang giao giữa Washington và Havana hồi năm ngoái. Giới chức Vatican nói rằng, chuyến đi thăm Cuba của Đức Giáo Hoàng Francis có thể sẽ giúp kết thúc lệnh cấm vận của Hoa Kỳ đối với Cuba đã kéo dài suốt 53 năm, và mang lại tự do cũng như nhân quyền tại đảo quốc Cộng sản này.

Trong khi đó, Toà Bạch Ốc thì hy vọng rằng chuyến đi thăm thủ đô Hoa Kỳ, Washington vào tuần tới sẽ mang lại sự chú ý cần thiết để góp phần ngăn chặn sự biến đổi khí hậu và chấm dứt tình trạng bất bình đẳng trên thế giới. (Song Châu)