30/04/2015 | 1

Đức Giáo Hoàng kêu gọi xoá khoảng cách lợi tức nữ – nam

Đức Giáo Hoàng kêu gọi xoá khoảng cách lợi tức nữ – nam

Tin Vatican. (Reuters) – Đức Giáo Hoàng Francis đã công khai chỉ trích điều thực tế cho thấy, lợi tức của phụ nữ thu được ít hơn nam giới, và mô tả sự khác biệt này cũng giống như một sự kỳ thị khó nhìn thấy khắp thế giới.

Đám đông đã chào mừng Đức Giáo Hoàng khi ngài hướng đến Công trường St. Peter hôm thứ Tư để kêu gọi bình đẳng giới tính tại nơi làm việc, đặc biệt là trong lĩnh vực lương bổng. Tại Liên Âu, phụ nữ được trả thù lao thấp hơn đồng nghiệp nam giới của họ khoảng 16%, và phụ nữ Hoa Kỳ chỉ được trả 77 cent so với mỗi một đồng bạc mà nam giới nhận được. Đức Giáo Hoàng Francis gọi đây là sự bê bối trong lĩnh vực lao động. Ngài nói: “Các tín hữu Thiên Chúa giáo phải đòi hỏi sự bình đẳng nhiều hơn trong những vấn đề như thế. Chẳng hạn như chúng ta phải mạnh mẽ yểm trợ cho yêu cầu thực hiện quyền được trả lương bình đẳng trong công việc giữa nam và nữ.”

Đức Giáo Hoàng Francis cũng nói rằng, ngài muốn nữ giới có một vai trò lớn hơn tại các giáo hội, và nhận định rằng các cánh cửa đã bị đóng lại mỗi khi người ta nói đến qui định cho phép một phụ nữ có thể trở thành một linh mục. (Song Châu)