23/09/2015 | 1

Đức Giáo Hoàng kêu gọi Hoa Kỳ hành động

Đức Giáo Hoàng kêu gọi Hoa Kỳ hành động

Washington, DC. (Reuters) – Đức Giáo Hoàng Francis kêu gọi Hoa Kỳ giúp giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Ngài cũng kêu gọi người dân Hoa Kỳ xây dựng một xã hội thật sự khoan dung và hòa nhập. Trong bài diễn văn tại Vườn Nam Tòa Bạch Ốc, đức giáo hoàng người Argentina ca ngợi những nỗ lực của Tổng Thống Barack Obama để giảm ô nhiễm không khí. Khoảng 15,000 người tập trung dưới bầu trời nắng ấm trên Vườn Nam Tòa Bạch Ốc để theo dõi ông Obama nghênh đón đức giáo hoàng. Thường xuyên phê bình những thiệt hại mà sự lộng quyền của chủ nghĩa tư bản gây ra với người nghèo và môi trường, năm nay, Đức Giáo Hoàng Francis đưa ra bức tông thư, kêu gọi hành động nhanh chóng trước vấn đề biến đổi khí hậu. Ông Obama từng giới thiệu một dự luật về biến đổi khí hậu, nhưng bị Quốc Hội ngăn cản trong thời gian đầu của nhiệm kỳ tổng thống. Ông cho biết ông có cùng mối quan ngại với đức giáo hoàng về môi trường. Tổng Thống Obama cũng cảm ơn Đức Giáo Hoàng vì sự giúp đỡ của ngài để cải thiện quan hệ giữa Hoa Kỳ và Cuba.

Ông gọi thông điệp lòng thương xót của Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn chiến tranh và di dân. (Nguyên Trân)