23/04/2014 | 0

Đức Giáo Hoàng John 23 cùng được phong Thánh với Đức Giám Hoàng John Paul Đệ Nhị

Đức Giáo Hoàng John 23 cùng được phong Thánh với Đức Giám Hoàng John Paul Đệ Nhị

Vatican, Vatican. (Reuters) – Đức Giáo hoàng Francis đã bỏ qui luật chờ đợi phép lạ thứ nhì sau khi ban Chân phước, tuyên bố Đức Giáo Hoàng John 23 sẽ cùng được Phong Thánh với Đức Giáo hoàng John Paul Đệ Nhị.
Đức Giáo hoàng John 23 trị vì Giáo hội Công giáo từ năm 1958 tới năm 1963 là người đã cải cách và canh tân Giáo hội. Đức Giáo hoàng Francis là người đang cố gắng nêu cao tinh thần đạm bạc, sống đơn giản và cố gắng cải cách Giáo hội Công giáo rất ngưỡng mộ sự cải cách của Đức Giáo Hoàng John 23.
Đức Giáo hoàng John 23 đã được phong Chân Phước sau khi xác nhận phép lạ chữa lành bệnh cho một nữ tu Ý đang sắp chết vì những biến chứng phức tạp sau khi giải phẩu dạ dày.
Trong tháng 2, Đức Hồng Y Angelo Amato nói rằng Đức Giáo Hoàng Francis sẽ không bỏ qua những giai đoạn căn bản để chấp thuận Phong Thánh cho Đức Giáo Hoàng John 23 là người triệu tập Hội đồng Vatican 2, nhưng Ngài đã bỏ qua qui luật, quyết định cùng phong Thánh cho 2 vị Giáo hoàng.
Lễ phong Thánh 2 vị Giáo hoàng sẽ được tổ chức vào ngày 27 tháng 4, và thành phố Rome đang chuẩn bị đón tiếp hàng triệu người hành hương từ các nơi trên thế giới tới Vatican tham dự. (H. Võ)