22/03/2014 | 0

Đức Giáo Hoàng Francis thành lập ủy ban chống lạm dụng tình dục trẻ em

Đức Giáo Hoàng Francis thành lập ủy ban chống lạm dụng tình dục trẻ em

Vatican. (Reuters)

Hôm nay Đức Giáo hoàng Francis đã thành lập một ủy ban chống lạm dụng tình dục trẻ em trong giới linh mục gồm 4 người đàn ông và 4 phụ nữ từ 8 nước khác nhau. Trong số thành viên ủy ban có bà Marie Collins là người đã bị một linh mục lạm dụng cách nay 2 thập niên và bà ta là người vận động tích cực chống lạm dụng trẻ em và đòi công lý cho nạn nhân. Cách nay 2 năm, tại cuộc hội nghị về khủng hoảng lạm dụng tình dục ở Rome, bà Collins đã kêu gọi Giáo hội trừng phạt những Giám mục đã bao che cho những linh mục phạm tội.

Việc thành lập nhóm chuyên viên đã được tuyên bố trong tháng 12, sau khi Liên hiệp quốc công bố bản phúc trình lên án Tòa thánh Vatican đã đặt danh tiếng lên trên quyền lợi trẻ em bằng cách buộc giới linh mục im tiếng trong vấn đề lạm dụng trẻ em. Theo bản tuyên bố của Tòa Thánh, ủy ban sẽ có trách nhiệm tiến hành mọi hành động hình sự đối với linh mục phạm tội, cung cấp giáo dục cho trẻ em về sự lạm dụng, phát triển hệ thống làm trong sạch giới linh mục, ấn định trách nhiệm dân quyền và giáo quyền trong Giáo hội.

Một thành viên quan trọng khác trong ủy ban là Đức Hồng Y Sean Patrick O’Malley là người tiên phong trong việc đòi công khai tài liệu giới linh mục phạm tội bị tố cáo ở thành phố Boston năm 2011. Cựu Thủ tướng Ba Lan Hanna Suchocka cũng đã được mời vào ủy ban. Cựu Thủ tướng Hanna Suchocka đã từng làm Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan từ năm 1997 tới năm 2000 và làm Đại sứ Ba Lan tại Tòa Thánh Vatican từ năm 2001 tới năm 2013. – H. Võ