15/08/2014 | 0

Đức Giáo Hoàng Francis thăm Nam Hàn và đem hy vọng cho người công giáo Trung Quốc

Đức Giáo Hoàng Francis thăm Nam Hàn và đem hy vọng cho người công giáo Trung Quốc

Bắc Kinh, Trung Cộng. (Reuters) – Người Công giáo ở Bắc Kinh nói rằng chuyến viếng thăm Nam Hàn của Đức Giáo hoàng Francis là dấu hiệu đầy hy vọng, mặc dù Trung Cộng và Tòa Thánh Vatican còn đang căng thẳng.

Ngày hôm nay hàng ngàn người Công giáo tại thủ đô Bắc Kinh đã tới Nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm để tham dự Lễ Đức Mẹ Lên Trời. Một bà lão 74 tuổi nói rằng bà ta rất mừng, Nam Hàn gần Trung Quốc nên hy vọng sẽ có ngày Giáo hoàng tới Bắc kinh.

Tòa Thánh Vatican không có liên hệ ngoại giao với Trung Cộng sau khi Cộng sản lên cầm quyền ở Hoa lục năm 1949. Công giáo Trung Quốc có 2 phe, một phe chính thức gọi là Công giáo Ái quốc theo đảng Cộng sản, một phe trung thành với Tòa Thánh hoạt động mật. Một nữ công nhân nói rằng liên hệ giữa Tòa Thánh và nhà nước Trung Cộng đang có nhiều trở lực, nhưng bà ta hy vọng Công giáo sẽ phục hưng và Giáo hoàng sẽ viếng thăm Trung Quốc trong tương lai.

Chuyến tông du Nam Hàn của Đức Giáo hoàng Francis là chuyến tông du Á Châu đầu tiên của một nhà lãnh đạo Công giáo Thế giới trong thời gian 15 năm. Trên 100 người Công giáo Trung Quốc chuẩn bị qua Nam Hàn tham gia đại hội Thanh niên Công giáo Á Châu, nhưng chỉ một nửa được nhà nước Trung Cộng chấp thuận.

Ông Anthony Lam thuộc Giáo hội Hong Kong nói rằng chính quyền Trung Cộng cảnh cáo không được qua Nam Hàn trong thời gian Giáo hoàng viếng thăm, nhưng ông ta không sợ bị bắt. Theo ông ta biết chính quyền đã không cấp thông hành cho nhiều người muốn đi. Ông Anthony Lam nói thêm rằng mặc dù còn nhiều căng thẳng, nhưng Trung Cộng đã cho phi cơ Giáo hoàng bay trên không phận lần đầu tiên. Phi cơ Đức Giáo hoàng John Paul Đệ Nhị đã không thể bay trên không phận Trung Cộng. (H. Võ)