02/02/2018 | 3

Đức Giáo Hoàng nhượng bộ Trung Cộng: công nhận 7 giám mục được nhà nước chỉ định

Đức Giáo Hoàng nhượng bộ Trung Cộng: công nhận 7 giám mục được nhà nước chỉ định

Ảnh: Wall Street Journal

Vatican.- Đức Giáo Hoàng Francis đã quyết định chấp nhận việc hợp thức hoá 7 giám mục Công Giáo được chính quyền Trung Cộng chỉ định. Đây được coi là sự nhượng bộ, với hy vọng nhà nước Trung Cộng sẽ công nhận thẩm quyền lãnh đạo giáo hội Ky Tô Giáo của Ngài tại đây.

Trong nhiều năm qua, Vatican không công nhận các giám mục được nhà nước Trung Cộng chỉ định, vì không tôn trọng thẩm quyền của Vatican. Hành vi này đã tạo ra sự bất đồng kéo dài giữa giáo hội La Mã và đảng cộng sản vô thần Trung Cộng.

Tuy nhiên mới đây, nguồn tin thân cận cho biết Đức Giáo Hoàng quyết định công nhận 7 giám mục được nhà nước Trung Cộng chỉ định là người đứng đầu các giáo phận ở Hoa Lục. Quyết định trên cũng đồng thời cho thấy Đức Giáo Hoàng muốn tạo lập mối liên lạc tốt hơn với Trung Cộng, nơi Ky tô giáo đang phát triển mạnh, nhưng giáo dân theo đạo Tin Lành lại chiếm đa số. Ngài muốn kết thúc sự chia rẽ giữa giáo hội bị nhà nước cộng sản kiểm soát và giáo hội La Mã.

Dư luận cho rằng đây là phương cách hoà giải của Đức Giáo Hoàng trong lúc Trung Cộng đang thắt chặt việc kiểm soát hoạt động tôn giáo dưới sự lãnh đạo quyết đoán của chủ tịch Tập Cận Bình. Nhiều giáo dân và tu sĩ Ky tô giáo bị đặt dưới sự kiểm soát chặt chẽ của chính quyền Trung Cộng và họ chỉ định cả các giám mục. Nhiều người tin Chúa bị bỏ tù, quấy rối hoặc bị ngược đãi dưới nhiều hình thức tại Trung Cộng thời gian qua.

Trung Cộng hiện có từ 9 đến 12 triệu người Ky Tô giáo, trong khi có tới 40 triệu người theo đạo Tin Lành, theo kết quả nghiên cứu của các tổ chức truyền giáo. (Song Châu)