10/12/2013 | 1

Đức Giáo hoàng Francis kêu gọi cầu nguyện cho người đói nghèo

Đức Giáo hoàng Francis kêu gọi cầu nguyện cho người đói nghèo

Vatican- Sáng nay, thứ ba 10-12-2013, Đức Giáo Hoàng Francis đã kêu gọi giáo dân toàn thế giới cầu nguyện cho người đói và người không nhà. Ngài đã lên tiếng kêu gọi trong cuốn video dành cho Caritas Internationalis, đây là tổ chức tập hợp 164 cơ quan từ thiện của Thiên Chúa Giáo La Mã đang hoạt động trên 200 nước. Chiến dịch do Caritas Internationalis phát động lấy tên là Một Gia Đình Nhân Loại – Thực Phẩm cho Mọi Người. Chiến dịch bắt đầu từ ngày hôm nay và những nhà tranh đấu chống nghèo đói trên thế giới sẽ cùng cầu nguyện vào lúc 17 giờ quốc tế. Caritas kêu gọi các tôn giáo khác cũng cùng cầu nguyện. Tại Hoa kỳ, một buổi lễ cầu nguyện sẽ được tổ chức ở sân East Lawn của Điện Capitol, trong lúc quốc hội đang cứu xét đề luật cắt giảm food stamp được đưa ra bởi đảng Cộng hòa. Đức Giáo hoàng Francis kêu gọi các tổ chức, nhà thờ, mọi cá nhân hãy nói lên tiếng nói quan tâm đối với người đói, và nếu mọi người cùng hành động thì sự lên tiếng đó sẽ trở thành âm thanh gầm thét làm rung chuyển thế giới. Ngài cũng kêu gọi hãy thay đổi cách sống tiêu thụ, bởi trong lúc nhiều người phung phí thực phẩm, có những người khác không có thực phẩm để ăn.(Reuters)