Đức Giáo Hoàng Francis ban phước lành cho trẻ em tại Philadelphia

Vào lúc 9 giờ 30 sáng thứ Bảy 26/09/15, Đức Giáo Hoàng Fracis đã đến Philadelphia. Khi đoàn xe của Đức Giáo Hoàng vừa lăn bánh thì Ngài bất chợt ra hiệu dừng xe lại. Mọi người vừa ngạc nhiên nhưng không bất ngờ khi thấy Đức Giáo Hoàng đi đến một trẻ em bị tật nguyền đang ngồi trên chiếc xe lăn để ban phước lành cho em và gia đình. Hình ảnh này không chỉ riêng thân nhân của em mà đã khiến mọi người trên thế giới xúc động. Ngày 26/09/15 cũng là ngày sinh nhật của Đức Giáo Hoàng Fracis. Mời quý vị cùng theo dõi một vài hình ảnh từ Philadelphia.